Допитване

26 април 2008

Въпросът е зададен преди три месеца, но аз го видях оня ден. Стори ми се подходящ въпрос по Великден. Съгласни ли сте с твърдението:

„Всички хубави неща са незаконни или неморални, или скъпи, или канцерогенни, или от тях се дебелее“.

Допитването е направено във Facebook (извинявам се на тези, които мразят социалната мрежа и ще се оправдая с това, че без да искам съм се абонирала да получавам в пощата си въпроси от рубриката iThink). До момента отговорите са 6 637, от които 44% положителни. Интересното е, че мнението не зависи от пола на отговорилия – и при мъжете, и при жените, и при тези, които не са съобщили пола си съотношението между съгласните и несъгласните с твърдението е приблизително същото: 42-46% към 54-58%. Но с възрастовата характеристика на респондентите нещата иглеждат по друг начин – колкото по-възрастен е отговорилият, толкова по-голяма е вероятността той да не се съгласи с констатацията, направена във въпроса. При децата под 13 г. съгласните са 59% (срещу 41% несъгласни), докато при тези над 40 години съотношението е 45% към 55% в полза на несъгласните. И най-забавното е, че преди два дни разликата във възгледите на поколенията беше по-ярко изразена. Дали ще се стигне до нивелация?