Психологическа характеристика на терориста

24 юли 2007

Цяла плеяда учени-психолози се мъчат да стигнат до корените на мотивацията, която кара един човек да стане член на терористична група. Засега изследователите не са стигнали до единно гледище, не са създали портрета на „типичния“ терорист. Например, повечето от членовете на терористичните организации са били съвсем законопослушни граждани, макар да се срещат и такива, които са имали неприятности с органите на реда. Няма закономерност и по отношение на социалния статус на терористите – някои от тях имат много добро материално положение, други са живели в хронична бедност; някои са били добре интегрирани в западното общество, други са се чувствали отритнати от него. Произходът на терористите също е разнообразен.
Кратък преглед на книгите, които са посветени на тази тема:
John Horgan в монографията си „The Psychology of Terrorism“ се спира на факторите, които привличат хората към терористичните групи и които са активно използвани от ръководителите на тези групи при подготовката на новобранците. Според Джон Хорган важен фактор е разбирането на значението, което има една или друга група, и значението на своята роля в групата, както и насладата да си част от тази група, даваща усещането за осмисляне на живота.
Randy Borum в своята „Psychology of Terrorism“ издига друга хипотеза. Той смята, че терористите страдат от „травмата на нарцисизма“, т.е. те продължително време са изпитвали страдание от представите си за собствената си личност, те си търсят нова, „позитивна“ идентичност, за да изпитат самоуважение, и смятат, че това ще стане чрез членство в терористична организация.
Diego Gambetta пък твърди, че повечето от терористите са в състояние, гранично с аутизма, и затова са привличани от идеологии, които имат „просто“ обяснение на света, делят всичко на „черно“ и „бяло“, на „добро“ и „лошо“. Те не признават полутонове и нюанси.
Jerrold Post пише в „The Psychological Roots of Terrorism“: „Членовете на терористичните групи не са подвластни на депресия, не изпитват силна тревожност и не са безмозъчни фанатици. Терористичните групи и организации пресяват психически неустойчивите личности, които в края на краищата са заплаха за тяхната сигурност. Членовете на терористичните групи имат разнообразни лични мотиви“. Такива мотиви могат да бъдат както чувството за придобита власт, така и жаждата за мъст или пък желанието да получат усещане за собствената си значимост.
През 2007 г. екип от Университета на Мичиган стига до извода, че насилието, санкционирано от Бога (т.е. от съответните текстове в сакралните книги), увеличава агресивността, особено сред искрено вярващите. Серия от експерименти показва, че младите хора, които вярват в божествения произход на споменатите в Библията жестокости, проявяват много по-голяма жестокост и агресивност в сравнение с по-малко религиозните си връстници. Нивото на агресия се повишава, ако бъде прочетен текст, в който Господ санкционира насилието. Тогава агресивни стават (макар в по-малка степен) дори невярващите. По този начин учените обясняват факта, че терористи стават религиозните фанатици, които биват поощрявани чрез насочване на вниманието им само към текстове, прославящи насилието, и при обучението им биват пропускани текстовете, които призовават към търпимост и миролюбие.

Powered by ScribeFire.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: